عنوان کتاب: بهار آفرین قرن ها خزان

موضوع: مهدویت
نویسنده: محمد مهدی مهزیار

نشر: قم، موسسه امام المهدی

نوبت:1361

تعداد صفحات:51 صفحه
فرمت: pdf

 

 

پژوهشی است در زمینه مهدویت و قیام و انقلاب جهانی امام مهدی (عج). نگارنده، انگیزه خود را ارائه شناختی منطقی و عمیق نسبت به مسائل مربوط به حجت بن الحسن و تلاش در راستای تحقق مقدمات قیام آن حضرت عنوان کرده است. وی با بهره‏ گیری از روش تحلیلی، به اعتقاد شیعه درباره سیر کاروان بشر در جهت تشکیل حکومتی واحد، بر اساس عدالت، به پیشوایی معصوم اشاره کرده، مهدویت را چشم‏داشت قیام یک مصلح بزرگ و نیرومند می‏داند که با قیام و تشکیل حکومت جهانی خود، به نا بسامانی‏ ها و بیدادگری ‏های مادی و معنوی پایان می ‏بخشد. در ادامه، با استناد به آیات قرآن و روایات، به اثبات اصالت مهدویت و مبرهن ساختن آن در شخص محمد بن الحسن العسکری (عج) می‏ پردازد. بررسی مسائل مربوط به امام مهدی در 3 بخش: غیبت، طول عمر و قیام، در پایان کتاب صورت گرفته است.

ضمیمه ها:
دریافت فایل با فرمت pdf  حجم فایل:  -1 bytes

نکته 155 ارزشِ شناختِ امام

آشنایی با امام زمان علیه السلام راهی براي رهایی از قید و بند جاهلیت است. با شناخت امام زمان علیه السلام دین، قرآن و همه معارف الهی را می توان شناخت؛ در حالی که بدون شناسایی او شناخت دین و فهم قرآن و درك معارف، عقیم می ماند و نجات از جاهلیت میسّر نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مردن زمان جاهلیت مرده است.» (1)

نکته 156 ارزشِ شناختِ امام

آشنایی با امام زمان علیه السلام دست آویزي استوار براي دست یابی به هدایت و نجات از ضلالت و گمراهی است. در دعا می خوانیم که:خدایا! حجّت خویش را به من بشناسان، که اگر تو حجّت خود را به من نشناسانی، از دینم گمراه خواهم شد.(2)

پی نوشت ها:

 منبع: هزار و یک نکته پیرامون امام زمان محمد رحمتی شهر ضا

1.بحار الانوار جلد22 ص 331

2. بحار الانوار ج 53 ص 18

در هر عصري عده ­اي به دروغ، ادّعاي مهدويت نموده يا ديگران چنين نسبتي به آنان داده ا ند و بدين وسيله فرقه­ هايي ايجاد كرده ­اند.
چه در دوره غيبت صغرا و چه در دوره غيبت كبرا، كساني بوده­ اند كه نيابت خاصه يا وكالت امام را به دروغ، ادعا مي­ كرده ­اند. البته ادعاهاي اين افراد به صورت­هاي متفاوتي، ارائه شده است:
1. مهدويت[1].
2. نيابت خاصه، وكالت، بابيت يا ... افرادي كه مدعي­ اند هر موقع بخواهند امام را مي­ توانند ببينند، مشكلات به­ واسطه آنان حل مي­ شود، آن­ها واسطه و باب ميان مردم و امام هستند، پيامي را از امام آورده ­اند يا پيامي را براي امام مي­ برند.[2]
3. نيابت عامه: عده­ اي خود را به جاي علماي ربّاني، مراجع عظام تقليد و فقها و... معرفي مي­ كنند با اين كه در اين دوران، عقل و نقل، وظيفه همه را روشن ساخته است و آن، مراجعه به علما و فقها است. اينان راهي جداي از قران و سنت و عقل برگزيده و سير و سلوكي معرفي مي­ كنند و رهْ نرفته، ره مي ­آموزند.[3]
«پيامدها»
1. گمراهي مردم.
2. دوري از مسير اهل­ بيت.
3. به بازي گرفته شدن دين.
4. اختلافات ديني در اثر متابعت از فرقه هاي انحرافي.
«خاستگاه»
1. مشكلات روحي و رواني، عقده خود كم بيني، هيستري و مطرح كردن خود.[4]
2. نفسانيات و مشكلات اخلاقي و ضعف ايمان.
3. توهم و خيال­پردازي.
4. هوي و هوس و خواسته هاي دنيوي و جاه و مقام.
5. جهل و ناآگاهي.
6. سكوت انديشمندان و عالمان يا به موقع و مناسب تصميم نگرفتن.
7. مشكلات سياسي، تأثير اَيادي اجانب مثل فريفتن محمد علي باب و...[5].
8. عدم معرفت به جايگاه و شأن امام و جانشيني ايشان.
«درمان»
1. تقوا و تهذيب نفس.
2. علم و بصيرت ديني و سياسي علما، انديشمندان، دولت­مردان و مردم.
3. روشنگري علما و انديشمندان، تكذيب منحرفان.
4. برخورد دولت­مردان جامعه اسلامي (مثل برخورد اميركبير با بابيت كه ستودني است).[6]
5. عدم تسامح و اغماض در برخورد با انحرافات و بدعت­ها.

پی نوشت ها:
[1] . طوسي، الغيبة، فصل 6، باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و السفارة كذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهديان و مدعيان دروغين مهدويت، محمد رضا نصوري.
[2] . طوسي، الغيبة، فصل 6، باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و السفارة كذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهديان و مدعيان دروغين مهدويت، محمد رضا نصوري.
[3] . مانند دراويش، صوفيه و... .
[4] . فصلنامه انتظار،ش 5، مقاله: از شيخي­گري تا بابي­گري، عزالدين رضانژاد.
[5] . فصلنامه انتظار، ش 1، مقاله: از بابي­گري تا بهايي­گري، عزالدين رضانژاد.
[6] . فصلنامه انتظار، ش 5، از شيخي­گري تا بابي­گري؛ عزالدين رضانژاد.

Subscribe to RSS - گمراهی

دسته بندی