سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

نام کتاب: جریان شناسی مهدویت در فرقه های شیعی

نویسنده: حیدر مظفری ورسی

ناشر: دلیل ما

سال انتشار: 1392

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحه: 240

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۹۷۸۷۴۷

زبان کتاب:  فارسی

نوع جلد: شومیز

 

بررسی پیشینه شناسی مدعیان مهدویت در فرقه های انحرافی شیعی از سال 561 ق تا دوران معاصر محور اصلی کتاب حاضر است. نویسنده بر آن است که برخی افراد با اغراض سیاسی و یا کج اندیشی، و یا در مواردی با پشت گرمی به وعده های دسیسه جویانه حکومتی و برخی نهادهای ضد شیعه از موضوع مهدویت سوء استفاده کرده و موجب پیدایش جریان های متفاوت فکری در این موضوع شده اند. طبق نظر مولف، اگرچه موضوع امام مهدی (ع) در دوران امامت هر یک از ائمه (ع) به شکلی واضح و آشکار مطرح شده و با معرفی آن حضرت و نشانه های ظهور و قیام ایشان روشنگری هایی در این زمینه انجام شده است اما باز هم طالبان دنیا دست از تلاش برای حکومت بر مردم برنداشتند و این بار با ادعای مهدویت اهداف سودجویانه خود را طلبیدند. این کتاب در چند فصل به معرفی این جریان های انحرافی پرداخته و با توجه به منابع تاریخی، در حد امکان بررس مدعیان مهدویت، پیشینه تاریخی آنها، شیوه های به کرسی نشستن ادعاها و دست های پنهان و آشکار در تداوم آنها را مد نظر داشته است. این جریانها عبارتند از: کیسانیه، زیدیه، بنی الحسن، اسماعیلیه، واقفیه، مدعیان دوران شهادت امام عسکری (ع)، مدعیان دوران نیابت، بابیت. در این بین از موضع گیری های امام صادق (ع) و امام رضا (ع) در برابر برخی مدعیان نیز مطالبی نقل شده است. آخرین فصل کتاب بیان ویژگی های مهدویت در اندیشه شیعی اثنی عشریه است.

دسته بندی