• مومنانی که در اثر ظلم ظالمان و بیدادگری غاصبان و توطئه منافقان، به زندان ها و تبعیدگاه ها افتاده اند و در نتیجه به فیض شهادت نایل آمده اند باید در آخرالزمان به دنیا باز گردند تا این وعده الهی درباره آنان محقق گردد و لذت و شیرینی گسترش دین موردپسند خداوند را که در راه استقرار آن لحظه ای درنگ نکرده اند چشیده و شاهد ...
  • اهمیت این مسأله به خاطر این است که، این واقعه در زمان حضور حضرت مهدی (علیه السلام) صورت می گیرد و علاوه بر آن زمانی است که، مۆمنان خالص در ایمان و کافران محض در کفرشان، در مقابل هم قرار می گیرند و وعده خداوند این گونه ...
  • در یک بررسی تحقیقی می توان رابطه معاد و رجعت را در لفظ (زنده شدن مردگان) مطرح و مورد تحلیل قرار داد. معاد جسمانی، یعنی جمع آوری اجزای پراکنده بدن و تشکیل صورت پیشین انسانی و آن گاه ...
  • واژه «رجعت» در لغت به معنى بازگشتن است، و اصطلاحاً به معنى بازگشتن و زنده شدن مومنان خالص و كافران محض، بعد از ظهور امام زمان (ع) است. قرآن كريم به مسأله رجعت اشاره كرده و وقايع و رخدادهايى را نسبت به امت هاى پيشين و بنى اسراييل نقل كرده است، مانند داستان «عزيز پيامبر» كه مرد و بعد از صد سال زنده شد.

دسته بندی