ارتباط انتقام ولی عصر از قاتلین سیدالشهدا در كلام سید مرتضی خاتمی خوانساری (00:09:13)
سخنان جناب سید مرتضی خاتمی خوانساری در برنامه هنگام درنگ در رابطه با مهدويت و قيام عاشورا(00:07:09)
نقد فيلم توسط دكتر حسن عباسي(مهدويت و سريال 4400)(00:02:34)

دسته بندی