سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تبلیغات

تاریخ انتشار: 9 بهمن, 1392 - 13:07
نسخه مناسب چاپارسال با ایمیل

تکمیل مواردی که * دارد الزامی است.

اسامی قبول شدگان مصاحبه جذب نیرو

مرحله اول

به صورت 13610315 وارد شود

دسته بندی